HR İdarəetmə Sistemləri

İnsan resursları – təşkilatın və ya müəssisənin istehsal və xidmət sahələri üzrə qarşıya qoyulan məqsədlərə çatmaq üçün istifadə etdiyi əsas resurslardan biridir. İnsan istehsal prossesinin ayrılmaz hissəsi olmaqla yanaşı, eyni zamanda onun hədəfidir. İnsan resursları termini təşkilatın daxili və xarici insan potensialından yararlana biləcəyi bütün insanları ifadə edir, yəni birinci rəhbərdən tutmuş ən aşağı vəzifədə çalışan işçiləri və potensialları əhatə edir.
İnsan resurslarının idarə edilməsi – iş yerində insana yönəlmiş bütün fəaliyyətləri əhatə etməklə, müəssisə daxilində insan qüvvəsinə olan ehtiyacın planlaması, iş analizlərinin aparılması və hüquq və öhdəliklərin müəyyənləşdirilməsi, namizədlərin cəlbi, seçimi və yerləşdirilməsi, işçilərin təlim və inkişaf etdirilməsi, performansın ölçülməsi, karyeranın idarə olunması, mükafatlandırma sistemi, nizam-intizam, sosial-mədəni fəaliyyətlər kimi funksiyaları özündə cəmləyir. İnsan resurslarının idarə edilməsinin ən önəmli xüsusiyyət insanı əsas tutmasıdır. Lakin, bu təşkilatın məqsədlərinin əsas olmadığı mənasını vermir. Bu yanaşma, insanın iş yerinin dəyərini mənimsəməsi, xoşbəxt və təmin olunmuş bir həyat sürməsinin işin məhsuldarlığına da təsir edəcəyini göstərir.

Narsoft HR sisteminin yığılması və şirkətlərə tətbiq edilərək onların maraqlarına uyğunlaşdırılması üçün geniş çeşidli həllər təklif edir:
– Şirkətinizə uyğun HR modelin formalaşdırılması
– İşçi heyətinin tam qeydiyyatının yaradılması
– İşçilərin məhsuldarlığının izləyən sistemin qurulması
– Nizam-intizam sisteminin qurulması
– Elektron icazələr modulunun qurulması
– Təlim sisteminin qurulması
– Layihələrin idarə edilməsi sisteminin qurulması
– Karyeranın idarə olunması
– Mükafatlandırma sistemi
– İşçilər üzrə statistika və hesabat modulu