Mühasibat Sistemiləri

Mühasibat sistemləri şirkətin muhasibat uçotunu, daxili (idarəetmə) uçotunu, ambar uçotunu və umumiyyətlə işini avtomatlaşdıran proqramlar toplusudur.

Narsoft Mühasibat sisteminin yığılması və şirkətlərə tətbiq edilərək onların maraqlarına uyğunlaşdırılması üçün geniş çeşidli proqram həlləri təklif edir:
– ödəmə tapşırıqlarının uçotunu aparan proqramlar
– “bank-müştəri” proqramları
– ambar uçotunu aparan proqramlar
– ticarətdə istifadə olunan proqramlar
– mühasibat proqramları
– gəlir/xərclər uçotunu aparan proqramlar
– pensiya fonduna olan tutulmaların uçotunu aparan proqramlar
– sifarişlərin uçotunu aparan proqramlar
– bir neçə qrupa və ya bütün yuxarıda göstərilən qrupları özündə cəmləşdirən proqramlar.