Lombard idarəetmə sistemləri

Lombard idarətmə sistemləri lombard işini avtomatlaşdıran proqramlar toplusudur. Bu baxımdan Narsoft lombard sisteminin yığılması və onun şirkətinizin tələblərinə uyğunlaşdırılması üçün geniş çeşidli proqram həlləri təklif edir:
– Müştəri qeydiyyatının aparılması sistemi
– Girov predmetləri bazası və idarəetməsi
– Ödəniş cədvəlinin seçimlərə uyğun avtomatik generasiyası
– Ödənişlərin idarə edilməsi
– Ödəniş gecikmələrinə nəzarət sistemi
– Əmək haqlarının idarə edilməsi
– Ödəniş vaxtına uyğun olaraq müştəriyə bildiriş sistemi
– Avtomatlaşdırılmış şəkildə elektron qaimə-fakturaların tərtib edilməsi
– İşçi heyətinin davamiyyət qeydiyyatı modulu
– İcazələr idarəetmə modulu
– Əldə olunan gəlirlər və ya dəymiş zərərlər haqqında hesabatlar
– İşçilərin iş fəaliyyətinin səmərəliyi üzrə hesabatlar
– Müəssisənin mənfəəti və yekun balansı
– Bütün məlumat və cədvəllərin excel, pdf formatlarında eksportu
– Bir neçə qrupu və ya bütün yuxarıda göstərilən qrupları özündə cəmləşdirən proqramlar.