Restoran idarəetmə sistemləri

Lombard idarətmə sistemləri lombard işini avtomatlaşdıran proqramlar toplusudur. Bu baxımdan Narsoft lombard sisteminin yığılması və onun şirkətinizin tələblərinə uyğunlaşdırılması üçün geniş çeşidli proqram həlləri təklif edir:
– Menyu sistemi idarəçiliyi
– Güzəştli menyu paketləri generatoru və idarəçiliyi
– Reatoran anbar idarəetməsi
– Masalar üzrə sifariş qeydiyyatı və avto qiymətləndirmə
– Avtomatlaşdırılmış şəkildə elektron qaimə-fakturaların tərtib edilməsi
– İşçi heyətinin davamiyyət qeydiyyatı modulu
– İcazələr idarəetmə modulu
– Tədbirlər idarəetmə modulu
– Əldə olunan gəlirlər və ya dəymiş zərərlər haqqında hesabatlar
– İşçilərin iş fəaliyyətinin səmərəliyi üzrə hesabatlar
– Müəssisənin mənfəəti və yekun balansı
– Bütün məlumat və cədvəllərin excel, pdf formatlarında eksportu
– Bir neçə qrupu və ya bütün yuxarıda göstərilən qrupları özündə cəmləşdirən proqramlar.