Hotel və hostel idarəetmə sistemləri

Hotel idarətmə sistemləri hotel və hostellərdə iş prosesini avtomatlaşdıran proqramlar toplusudur. Bu baxımdan Narsoft hotel idarəçiliyi sisteminin yığılması və onun şirkətinizin tələblərinə uyğunlaşdırılması üçün geniş çeşidli proqram həlləri təklif edir:
– Müştəri qeydiyyatı sistemi
– Rezervasiya sistemi
– Otaq idarəçiliyi modulu
– Təchizat sistemi
– Kargüzarlıq sistemi
– Avtomatlaşdırılmış şəkildə elektron qaimə-fakturaların tərtib edilməsi
– İşçi heyətinin davamiyyət qeydiyyatı modulu
– İcazələr idarəetmə modulu
– Tədbirlər idarəetmə modulu
– Əldə olunan gəlirlər və ya dəymiş zərərlər haqqında hesabatlar
– İşçilərin iş fəaliyyətinin səmərəliyi üzrə hesabatlar
– Müəssisənin mənfəəti və yekun balansı
– Bütün məlumat və cədvəllərin excel, pdf formatlarında eksportu
– Bir neçə qrupu və ya bütün yuxarıda göstərilən qrupları özündə cəmləşdirən proqramlar.