Xəstəxana və ya klinika idarəetmə sistemləri

Klinika idarətmə sistemləri klinikanın işini avtomatlaşdıran proqramlar toplusudur. Bu baxımdan Narsoft klinika sisteminin yığılması və onun səhiyyə müəssisəsinin tələblərinə uyğunlaşdırılması üçün geniş çeşidli proqram həlləri təklif edir:
– Pasiyentlərin idarəetmə sistemi
– Tibbi kargüzarlıq sistemi
– Tibbi təchizat sistemi
– Avtomatlaşdırılmış elektron diaqnoz nəticələri sistemi
– Elektron iş və qəbul cədvəli sistemi
– Avtomatlaşdırılmış şəkildə elektron qaimə-fakturaların tərtib edilməsi
– İcazələr idarəetmə modulu
– Tədbir və layihə idarəetmə modulu
– Müştərilərin vaxtı keçmiş borclarına nəzarət
– Əldə olunan gəlirlər və ya dəymiş zərərlər haqqında hesabatlar
– Həkimlərin iş fəaliyyətinin səmərəliyi üzrə hesabatlar
– Bütün məlumat və cədvəllərin excel, pdf formatlarında eksportu
– Bir neçə qrupu və ya bütün yuxarıda göstərilən qrupları özündə cəmləşdirən proqramlar.