Anbar idarəetmə sistemləri

Anbar idarətmə sistemləri anbarın işini avtomatlaşdıran proqramlar toplusudur. Bu baxımdan Narsoft anbar sisteminin yığılması və onun şirkətinizin tələblərinə uyğunlaşdırılması üçün geniş çeşidli proqram həlləri təklif edir:
– Malların kodlar və ya mal nomenklaturaları vasitəsilə qeydiyyatı 
– Malların mədaxili, məxarici və anbarlar arasında dövriyyəsi
– Ödənişlərin idarə edilməsi
– Əmək haqlarının idarə edilməsi
– Kütləvi bildiriş sistemi
– Malların malgöndərənə geri qaytarılması əməliyyatları
– Avtomatlaşdırılmış şəkildə elektron qaimə-fakturaların tərtib edilməsi
– Malların hərəkəti və qalığı, satışı haqqında müxtəlif cədvəllər
– Malların adı, kodu, rəngi, ölçüsü, istehsalçısı və sair digər xüsusiyyətləri üzrə çeşidlənməsi
– Alıcıların və malgöndərənlərin borcları haqqında ümumi və statistik hesabatlar
– Alıcılar tərəfindən ödənişi gecikdirilmiş malların ümumi dəyəri və nomenklaturası üzrə statistik hesabatlar
– Hər bir müştəri üzrə borcların açıqlaması (qaimələr və mallar səviyyəsində)
– Alıcıların vaxtı keçmiş borclarına nəzarət
– Mallar üzrə satışdan əldə olunan gəlirlər və ya dəymiş zərərlər haqqında hesabatlar
– Alıcılar üzrə satışın həcmi və gəlirlilik səviyyəsi haqqında hesabatlar
– Müəssisənin mənfəəti və yekun balansı
– Bütün məlumat və cədvəllərin excel, pdf formatlarında eksportu
– Bir neçə qrupu və ya bütün yuxarıda göstərilən qrupları özündə cəmləşdirən proqramlar.