Tədris müəssisəsinin idarəetmə sistemləri

Tədris müəssisəsinin idarətmə sistemləri təhsil müəssisələrinin işini avtomatlaşdıran proqramlar toplusudur. Bu baxımdan Narsoft tədris sisteminin yığılması və onun təhsil müəssisələrinə tətbiq edilməsi üçün geniş çeşidli proqram həlləri təklif edir:
– Tələbə və müəllim qeydiyyatının aparılması
– Avtomatlaşdırılmış dərs cədvəli və otaq nəzarəti
– Ödənişlərin idarə edilməsi
– Əmək haqlarının idarə edilməsi
– Kütləvi bildiriş sistemi
– Avtomatlaşdırılmış şəkildə elektron qaimə-fakturaların tərtib edilməsi
– Elektron imtahan və səviyyə qiymətləndirilməsi
– Tələbə, müəllim və işçi heyətinin davamiyyət qeydiyyatı modulu
– İcazələr idarəetmə modulu
– Tədbir və layihə idarəetmə modulu
– Müştərilərin vaxtı keçmiş borclarına nəzarət
– Əldə olunan gəlirlər və ya dəymiş zərərlər haqqında hesabatlar
– Müəllimlərin iş fəaliyyətinin səmərəliyi üzrə hesabatlar
– Müəssisənin mənfəəti və yekun balansı
– Bütün məlumat və cədvəllərin excel, pdf formatlarında eksportu
– Bir neçə qrupu və ya bütün yuxarıda göstərilən qrupları özündə cəmləşdirən proqramlar.